Idai ACID
Idai ACID Idai ACID Idai ACID

Idai ACID

Βιολογικό σκεύασμα διόρθωσης pH

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)
Βασική ουσία με προληπτική και θεραπευτική δράση για την επεξεργασία σπόρων και για την απολύμανση των μηχανημάτων και εργαλείων κοπής.
 
Εγγυημένη σύνθεση
  • Οξικό οξύ…….……......................…….……..10,00% β/β
pH: 2,53
 
Η βασική ουσία οξικό οξύ έχει εγκριθεί από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1108/2015, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Το προϊόν αυτό δεν χρησιμοποιείται για φυτοϋγειονομικούς σκοπούς αλλά είναι χρήσιμο για την υγεία των φυτών.
 
Γενικά
Το Idai ACID είναι ένα προϊόν που προέρχεται από φυσική ζύμωση. Το Idai ACID συνιστάται για τη ρύθμιση του pH του νερού που χρησιμοποιείται στην άρδευση αλλά και σε διαφυλλικές εφαρμογές. Το Idai ACID χρησιμοποιείται για την επεξεργασία σπόρων και απολύμανση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων κλαδέματος. Συνιστάται να επιτευχθεί ουδέτερο pH 6-7 στο τελικό διάλυμα. Η δόση εξαρτάται από την αρχική ποιότητα του νερού άρδευσης και το συνιστώμενο pH για κάθε εφαρμογή.
 
Γιατί να επιλέξω το Idai ACID
  • είναι εξαιρετικός ρυθμιστής pH στο νερό άρδευσης και στα διαλύματα ψεκασμού.
  • είναι προϊόν φιλικό για την ωφέλιμη πανίδα.
  • είναι εντελώς βιοαποδομήσιμο, φυσικό προϊόν.
  • χωρίς χημικά υπολείμματα.
Συσκευασία
1lt, 5lt

 

Χαρακτηριστικά
Το Idai ACID
  • συνιστάται για τη ρύθμιση του pH του νερού που χρησιμοποιείται στην άρδευση αλλά και σε διαφυλλικές εφαρμογές.
  • για την επεξεργασία σπόρων και απολύμανση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων κλαδέματος.
Φάσμα δράσης
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ
ΔΟΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σπόροι σιταριού Triticum vulgare Μαλακό σιτάρι Triticum aestivum
Σκληρό σιτάρι Triticum durum, Triticum spelta
Tilletia caries, Tilletia foetida
 2,5-5 ml/100kg σπόρου
1 εφαρμογή (Φθινόπωρο)
Σπόροι κριθαριού Hordeum vulgare
Pyrenophora graminea
Λαχανικά όπως καρότο Daucus carota
ντομάτα Solanum lycopersicum
πιπεριά Capsicum spp
Alternaria: Alternaria spp
Διάλυμα που παρασκευάζεται
με 2,5-5 ml / L νερού Εμβάπτιση σπόρων στο διάλυμα.
 1 εφαρμογή ('Aνοιξη- Φθινόπωρο)
Λαχανικά όπως ντομάτα Solanum Lycopersicum
πιπεριά Capsicum spp Λάχανο Brassica oleracea
Clavibacter Michiganesis Clavibacibacter Michiganesis subsp. Michiganesisi Pseudomonas syringae pv. Tomato Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria Botrytis aclada
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΠΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ
ΔΟΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Λευκό και κόκκινο κάστανο
Aesculus L. Sycamore spp, Acer spp
Pseudomonas syringae pv aesculi
 
 
 
 
Max:
40 ml/L / ημέρα
1 εφαρμογή ανά ημέρα. Διάρκεια 30’’
Ακανθώδη
(Rosaceae) Crataegus spp. Amelanchir, Aronia, Chaenomeles, Cotoneaster, Cydonia, Malus,Photinia, Potentilla, Prunus, Pyracantha, Prunus, Pyrus, Rosa, Sorbus και Spiraea
 
Erwinia amylovora
 
1 εφαρμογή ανά ημέρα.
Διάφορα διακοσμητικά φυτά, όπως τα
Acer, Cotoneaster, Euonymus, Forsythia, Agnolia, Philadelphus, Populus, Prunus, Pyrus, Rosa, Rubus, Syringa και Vaccinium
 
Pseudomonas Syringae pv.syringae
 Plane sp, Platanus, Prunus sp, Chestnut sp, Aesculus L. Sophora spp, Linden sp Tilia
Phellins hellinus, Tinder olypore και Fomes fomentarius
Φτελιά Ulmus spp (εκτός του υβριδίου Lutèce)
Μύκητες αγγείων Ophiostoma spp
Maple sp, Acer sp.
Προσβολές αγγειακού συστήματος των φυτών
Δοσολογία - Μέθοδος εφαρμογής
Η δοσολογία του Idai ACID εξαρτάται από την ποιότητα του νερού στο αρχικό διάλυμα και τη ζητούμενη τιμή pΗ στο τελικό διάλυμα. Συνιστάται προσθήκη Idai ACID 100 - 500 ml / 100 Lt νερού.
 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μ/Ε
 
Συνδυαστικότητα
Δεν παρατηρήθηκαν ασυμβατότητες.
 
Συσκευασία
1lt, 5lt