SOLUFEED Fe 6.0 EDDHA EXTRA
SOLUFEED Fe 6.0 EDDHA EXTRA SOLUFEED Fe 6.0 EDDHA EXTRA

SOLUFEED Fe 6.0 EDDHA EXTRA

Λίπασμα σιδήρου 6% σε χηλική μορφή EDDHA

Υψηλής αποτελεσματικότητας σίδηρος Fe EDDHA σε μικροκόκκους συσσωματωμένους με τη μέθοδο του ψεκασμού. 

Ανάλυση 
Σίδηρος Fe EDDHA (ferricethylenediaminebis-(2-hydroxyphenylacetate)) που περιέχει:
  • Υδατοδιαλυτός σίδηρος (Fe): 6.0%
  • Σίδηρος Fe χηλικός υπό o-o EDDHA 3.8%  

Πλεονεκτήματα

  • Το Solufeed Fe 6.0 EDDHA Extra είναι υψηλής ποιότητας λίπασμα σιδήρου 6% σε χηλική μορφή με περιεκτικότητα 3,8% Fe EDDHA υπό το ισομερές όρθο - όρθο.
  • Πιο σταθερός από τον σίδηρο Fe EDTA, Fe DTPA σε πιο υψηλά pH εδάφους και σε εδάφη με υψηλές περιεκτικότητες σε ανθρακικό ασβέστιο.
  • Σε μορφή μικροκόκκων ελεύθερης ροής, άμεσα διαλυτών.
  • Συνδυάζεται με υδατοδιαλυτά φωσφορικά, οπότε και παραμένει ενεργός σε συστήματα υδροπονίας.
Συσκευασία
1 kg, 5 kg, 25 Kg

Χρήσεις
  • Για την πρόληψη και τη διόρθωση ελλείψεων σιδήρου στις περισσότερες καλλιέργειες κηπευτικών, ανθοκομικών και αροτραίες καλλιέργειες σε εδάφη με ιδιαίτερα υψηλά pH.
  • Συστήνεται η χρήση απευθείας στο έδαφος ή μέσω συστημάτων άρδευσης.
  • Ως μια ιδιαίτερα αποτελεσματική πηγή σιδήρου σε συστήματα υδροπονίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια περιόδων με χαμηλή πρόσληψη σιδήρου λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών ή λόγων που σχετίζονται με τη φυσιολογία.
Χημικές / Φυσικές πληροφορίες
Εμφάνιση
Σκούροι κόκκινοι/μαύροι μικρόκοκκοι συσσωματωμένοι με τη μέθοδο του ψεκασμού
 
Σταθερός σε εύρος pH: 4 - 9 (σε διάλυμα νερού)
 
Διαλυτότητα
~120 g/l (σε νερό περίπου 20°C)
 
Οδηγίες Χρήσης / Εφαρμογή στο έδαφος
Δόσεις εφαρμογής   
 
Καλλιέργεια
 
Δόσεις εφαρμογής
Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
250 - 550 γρ /στρέμμα
Εσπεριδοειδή
Νεαρά δέντρα
Ενήλικα δέντρα
Δόσεις συντήρησης
 
500 - 750 γρ / 100 m²
200 - 500 γρ / δέντρο
100 - 150 γρ / δέντρο
Οπωροφόρα δέντρα
25 - 125 γρ ανά δέντρο
Μαλακά φρούτα
750 - 1500 γρ  σε σειρά 100 m
Καλλωπιστικοί θάμνοι
20 - 50 γρ / θάμνο.
Κηπευτικά
150 γρ - 250 γρ αναλόγως με το στάδιο ανάπτυξης
Καλλωπιστικά φυτά
6 γρ / 10 m²
Αυτές οι δόσεις είναι απλά οι υψηλότερες και χαμηλότερες ενδεικνυόμενες. Οι πραγματικές δόσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από το μέγεθος της καλλιέργειας και το επίπεδο της έλλειψης ή και τα δύο. Ο καλύτερος τρόπος για να προσθέσετε σίδηρο Solufeed Fe 6.0EDDHA Extra στο έδαφος είναι να τον διαλύσετε σε μια ποσότητα νερού (π.χ. 10 gr ανά λίτρο) και κατόπιν εφαρμόστε με ψεκασμό χαμηλής πίεσης. Αν το έδαφος είναι πολύ πατημένο, τότε πρέπει να το σπάσουμε μηχανικά πριν την εφαρμογή. Οι εφαρμογές πρέπει πάντα να ενσωματώνονται στα επάνω εκατοστά του εδάφους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με σβάρνισμα είτε με σκάλισμα ενσωμάτωσης ή με άρδευση. Για καλλιέργειες με βαθιά ρίζα, όπως δέντρα και θάμνους, το διάλυμα του Solufeed Fe 6.0EDDHA Extra μπορεί να εφαρμοστεί στη ριζόσφαιρα με τη χρήση ενός εγχυτή πίεσης. Το Solufeed Fe 6.0EDDHA Extra μπορεί επίσης να εφαρμοστεί μέσω των συστημάτων άρδευσης με την προσθήκη 100 gr ανά στρέμμα σε 1000 λίτρα νερού. Η συχνότητα εφαρμογής θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της έλλειψης.
 
Χρόνος εφαρμογής
Γενικά, ο χρόνος εφαρμογής πρέπει να καθιστά σίγουρο ότι το προϊόν θα βρίσκεται στη ριζόσφαιρα στη σωστή χρονική στιγμή, όπως είναι για τις ετήσιες καλλιέργειες η έναρξη της ανάπτυξης.
 
Υδροπονία / Υδρολίπανση
Συγκέντρωση σιδήρου 1ppm (17.86.0mmol/l) επιτυγχάνεται με την προσθήκη 17 γραμμαρίων Solufeed Fe6.0 EDDHA Extra σε 1000 λίτρα διαλύματος.
 
Γενικές πληροφορίες
Το Solufeed Fe 6.0 EDDHA Extra δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα όταν οι καλλιέργειες έχουν επαρκείς ποσότητες νερού και των κύριων θρεπτικών και δεν βρίσκονται σε κατάσταση στρές. Οι συνθήκες οι οποίες είναι υπεύθυνες για μια συγκεκριμένη έλλειψη μπορεί να προκαλέσουν ελλείψεις και σε άλλα μικροστοιχεία.
 
Συσκευασία
1 kg, 5 kg, 25 Kg