ΕΣΠΑ
Naturdai EQUIBASIC
Naturdai EQUIBASIC Naturdai EQUIBASIC Naturdai EQUIBASIC
Naturdai EQUIBASIC

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ (DC)
Βασική ουσία με προληπτική και θεραπευτική δράση κατά των παθογόνων μυκήτων όπως Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis), Ωίδιο (Erysiphe necator, Podosphaera xhantii, Podosphaera leucotricha), Εξώασκος (Taphrina deformans), Περονόσπορος (Plasmopara viticola), Πύθιο (Pythium spp.), Αλτερνάρια (Alternaria solani) Σεπτωρίωση (Septoria lycopsersici).
 
Εγγυημένη σύνθεση
  • Equisetum arvense L…………………… 0,2% β / β (2g/l)
pH: 6,8
 
Η βασική ουσία Equisetum arvense L έχει εγκριθεί από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) No 462/2014 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) No 1107/2009. Το προϊόν αυτό δεν χρησιμοποιείται για φυτοϋγειονομικούς σκοπούς αλλά είναι χρήσιμο για την υγεία των φυτών.
 
Γενικά 
Το Naturdai EQUIBASIC είναι προϊόν που λαμβάνεται από στελέχη του φυτού Equisetum arvense L. Το Naturdai EQUIBASIC παρέχει μια αναζωογονητική δράση, διεγείροντας τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς του φυτού. Επιπλέον, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε πυριτικό οξύ, έχει αφυδατωτική δράση στα μυκήλια διαφόρων τύπων μυκήτων, γεγονός που συνδυάζεται με τη μυκητοκτόνο ικανότητα των σαπωνινών (equisetonins) στη σύνθεσή του. Η χρήση του Naturdai EQUIBASIC® σε συνδυασμένες στρατηγικές επιτρέπει τη μείωση της συχνότητας και της δόσης εφαρμογής των χημικών προϊόντων, χωρίς να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά τους. Το Naturdai EQUIBASIC® δεν αφήνει χημικά υπολείμματα στις καλλιέργειες. Για χρήση σε καλλιέργειες μήλων, ροδάκινων, αμπελιού, αγγουριού και ντομάτας.
 
Γιατί να επιλέξω το Naturdai EQUIBASIC
ενισχύει την αυτοάμυνα του φυτού σε προσβολές από εξωτερικούς βιοτικούς παράγοντες.
είναι προϊόν φιλικό για την ωφέλιμη πανίδα.
είναι εντελώς βιοαποδομήσιμο, φυσικό προϊόν.
χωρίς χημικά υπολείμματα.
 
Συσκευασία
1lt, 5lt

Φάσμα Δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ

ΔΟΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μήλα, ροδάκινα

Venturia inaequalis

Podosphaera leucotricha

Taphrina deformans 

200 ml/100 lt

2 με 6 διαφυλλικές εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών. 'Ανοιξη 

Αμπέλια

Plasmopara viticola

Erysiphe necator

200 ml/100 lt

2 με 6 διαφυλλικές εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών. Καλοκαίρι 

Αγγούρια

Podosphaera xhantii

Pythium spp. 

200 ml/100 lt 

2 εφαρμογές διαφυλλικές ή από έδαφος με μεσοδιάστημα 3 - 4 ημερών. 

Τομάτες 

Alternaria solani 

Septoria lycopsersici

200 ml/100 lt 

2 διαφυλλικές εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών. Καλοκαίρι 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Αγγούρια, Ντομάτες: 15 ημέρες
Μήλα, ροδάκινα, αμπέλια: 0 ημέρες
 
Συνδυαστικότητα
Το Naturdai EQUIBASIC παρουσιάζει πολύ καλές συνέργειες με το Idai COBRE και με τα περισσότερα προϊόντα της σειράς Naturdai. Εφαρμόζετε πάντα ουδέτερο pH 6 ή 7 προσθέτοντας Idai ACID. Συνιστάται πάντα να κάνετε μια δοκιμή συμβατότητας. Αποθήκευση και χειρισμός Δεν χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις για αποθήκευση και μεταφορά.
 
Συσκευασία
1lt, 5lt