Idai ECORIZ
Idai ECORIZ Idai ECORIZ

Idai ECORIZ

Μη ορμονικός βιοδιεγέρτης ριζοβολίας

Εγγυημένη σύνθεση
 • Ελεύθερα L - αμινοξεά…………………………………..........…….6,00% β/β
 • Ολικό άζωτο (Ν)…………..………………………….……............…2,50% β/β
 • Οργανικό άζωτο (Ν)………………………………….……...........…0,90% β/β
 • Αμμωνιακό άζωτο (Ν)……………………………….………...........1,60% β/β
 • Εκχυλίσματα φυκιών (Ascophyllum nodossum)……….….1,80% β/β
 • Οξείδιο του καλίου (Κ2Ο)…………………………………........….3,10% β/β
  Αμινοξέα από ενζυματική υδρόλυση φυτικών πρωτεϊνών: Glu, Ala, Asp, Thr, Leu, Gly, Arg, Val, Tyr, Lys, Ser, His, Met, Iso, Phe και Pro.
Κατηγορία Α: "περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα κάτω από το ανώτατο επιτρεπτό για αυτή την κατάταξη"
pH: 8,8
 
Περιγραφή
Το Idai ECORIZ® είναι προϊόν οργανικής προέλευσης που περιλαμβάνει συστατικά για την έντονη ενεργοποίηση και διέγερση της ανάπτυξης των φυτών και συγκεκριμένα του ριζικού συστήματος. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερα αμινοξέα, το Idai ECORIZ® ενεργοποιεί την ανάπτυξη των ριζών, αυξάνει την κυτταρική διαίρεση και τη δραστικότητα των ριζών και βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών και του νερού.

Συσκευασία
1lt, 5lt

Χαρακτηριστικά
Το Idai ECORIZ®
 • ενεργοποιεί την ανάπτυξη των ριζών. αυξάνει την κυτταρική διαίρεση.
 • αυξάνει τη δραστηριότητα των ριζών και βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών και του νερού.
 • προωθεί την ανάπτυξη της ρίζας σε όλους τους τύπους φυταρίων.
 • εξασφαλίζει το ξεπέρασμα του μεταφυτευτικού σοκ καθώς και τη γρήγορη εδραίωση στο έδαφος σε όλα τα μεταφυτευθέντα φυτά.
 • αυξάνει τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς του εδάφους και κατά συνέπεια αυξάνει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος.
 • είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους σχεδόν τους τύπους των καλλιεργειών όπως κηπευτικά, εσπεριδοειδή, βιομηχανικά φυτά, οπωροφόρα δέντρα, καλλωπιστικά και αμπέλι.
Δοσολογία - Μέθοδος εφαρμογής
Έδαφος: 500 - 700 ml / στρέμμα.
Σε εφαρμογές με κατάκλιση μειώστε τη δοσολογία κατά 50%. Σε εντατικές καλλιέργειες, εφαρμόζεται από τη μεταφύτευση και τα πρώτα στάδια ανάπτυξης μέχρι το τέλος της καλλιέργειας.
 
Συνδυαστικότητα
Το Idai ECORIZ® είναι συμβατό με την πλειονότητα των συνήθων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με εξαίρεση τα σκευάσματα ασβεστίου, χαλκού και θείου. Συνιστάται πάντα να γίνεται μία δοκιμή συνδυαστικότητας.
 
Συσκευασία
1lt, 5lt