Idai NITROCALCIUM
Idai NITROCALCIUM Idai NITROCALCIUM Idai NITROCALCIUM

Idai NITROCALCIUM

Ανόργανο λίπασμα με βάση ασβέστιο (Ca) 8,2-0-0 + 10 Ca

Εγγυημένη σύνθεση
  • Aζωτο (N) ολικό…………………….…………………....….........8,2% β/β
  • Οξείδιο του ασβεστίου (CaO) υδ/τό……………..……..…13,0% β/β
    Με ενσωματωμένη HPC Nanotechnology®
Περιέχει πολυκαρβοξυλικά οξέα.
pH: 1,5
 
Περιγραφή
Το Idai NITROCALCIUM είναι ένας ιδιαίτερα απορροφήσιμο καρβοξυλικό άλας ασβεστίου (Ca) εμπλουτισμένο με άζωτο (Ν), σχεδιασμένο για εφαρμογή τόσο από το έδαφος όσο και διαφυλλικά. Το σύμπλοκο των πολυκαρβοξυλικών οξέων δίνει στο Idai NITROCALCIUM υψηλό βαθμό σταθερότητας, η οποία μεγιστοποιεί την αφομοίωση του ασβεστίου (Ca) σε όλους τους τύπους καλλιεργειών ακόμη και σε αργιλώδη εδάφη και σε εδάφη ιδιαίτερα συμπιεσμένα ή αλατούχα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αυτό τα φυτά ανταποκρίνονται ταχέως σε περίπτωση ανεπάρκειας ή ανάγκης. Το Idai NITROCALCIUM επιταχύνει την ωρίμανση των καρπών και βοηθά στην παράταση του χρόνου διατήρησης τους μετασυλλεκτικά.
 
Συσκευασία
1lt, 5lt, 20lt

 

Χαρακτηριστικά
Το Idai NITROCALCIUM
  • συνιστάται για την πρόληψη και τη διόρθωση τροφοπενιών που προκαλούνται από έλλειψη αζώτου (N) και ασβεστίου (Ca) στα φυτά.
  • είναι ένα σύμπλοκο από πολυκαρβοξυλικά οξέα που αυξάνει την απορρόφηση και τη κίνηση του ασβεστίου (Ca) στα φυτά.
  • βελτιώνει το χρώμα των καρπών.
  • δεν εκπλύνεται, είναι σταθερό και διαθέσιμο 100% για το φυτό.
  • είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους σχεδόν τους τύπους των καλλιεργειών όπως κηπευτικά, εσπεριδοειδή, βιομηχανικά φυτά, οπωροφόρα δέντρα, καλλωπιστικά και αμπέλι.
Δοσολογία - Μέθοδος εφαρμογής
Εφαρμογή από έδαφος
Κηπευτικά: 200 - 400 cc/ στρέμμα / εφαρμογή
Δένδρα: 400 - 600 cc/ στρέμμα / εφαρμογή
Διαφυλλική εφαρμογή
Κηπευτικά: 100 - 300 cc/ στρέμμα / εφαρμογή
Δένδρα: 200 - 400 cc/ στρέμμα / εφαρμογή
 
Συνδυαστικότητα
Το Idai NITROCALCIUM δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες στις συνιστώμενες δόσεις. Συνιστάται να μην αναμιγνύεται με σκευάσματα με pH>8. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε ακραίες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας (20oC),
 
Συσκευασία
1lt, 5lt, 20lt