Idai PHOSPHORUM
Idai PHOSPHORUM Idai PHOSPHORUM Idai PHOSPHORUM

Idai PHOSPHORUM

Ανόργανο λίπασμα με βάση το Φώσφορο (P) 0-50-0

Εγγυημένη σύνθεση
  • Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5υδ/τό………..…50,00% β/β
    Με ενσωματωμένη HPC Nanotechnology®
Περιέχει πολυκαρβοξυλικά οξέα.
pH: 1,4
 
Περιγραφή
Το Idai PHOSPHORUM είναι ένας ιδιαίτερα απορροφήσιμο καρβοξυλικό άλας φωσφόρου (P), σχεδιασμένο για εφαρμογή τόσο από το έδαφος όσο και διαφυλλικά. Το σύμπλοκο των πολυκαρβοξυλικών οξέων δίνει στο Idai PHOSPHORUM υψηλό βαθμό σταθερότητας, η οποία μεγιστοποιεί την αφομοίωση του φωσφόρου (P) σε όλους τους τύπους καλλιεργειών · ακόμη και σε ασβεστολιθικά εδάφη, εδάφη υψηλού pH και εδάφη που πάσχουν από πλημμύρες ή παγετό, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα φυτά ανταποκρίνονται γρήγορα σε περίπτωση έλλειψης ή ανάγκης. Το Idai PHOSPHORUM είναι ιδιαίτερα διαλυτό στο νερό και μπορεί να αναμειχθεί με άλλους τύπους στερεών ή υγρών λιπασμάτων, ρυθμιστές ανάπτυξης, φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα. Το Idai PHOSPHORUM δεν σχηματίζει άλατα στο έδαφος, γεγονός που το καθιστά χρήσιμο προϊόν για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των συστημάτων άρδευσης.
 
Συσκευασία
1lt, 5lt, 20lt
 

Χαρακτηριστικά
Το Idai PHOSPHORUM
  • συνιστάται για την πρόληψη και την διόρθωση τροφοπενιών που προκαλούνται από έλλειψη φωσφόρου (P) στα φυτά.
  • είναι ιδιαίτερα απορροφήσιμο από τα φυτά, δεδομένου ότι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πολυκαρβοξυλικά οξέα.
  • δεν εκπλύνεται, είναι σταθερό και διαθέσιμο 100% για το φυτό.
  • είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους σχεδόν τους τύπους των καλλιεργειών όπως κηπευτικά, εσπεριδοειδή, βιομηχανικά φυτά, οπωροφόρα δέντρα, καλλωπιστικά και αμπέλι.
Δοσολογία - Μέθοδος εφαρμογής
Εφαρμογή από έδαφος
Κηπευτικά: 100 - 300 cc/ στρέμμα / εφαρμογή
Δένδρα: 200 - 300 cc/ στρέμμα / εφαρμογή
 
Διαφυλλική εφαρμογή
Κηπευτικά: 50 - 200 cc/ στρέμμα / εφαρμογή
Δένδρα: 50 - 200 cc/ στρέμμα / εφαρμογή
 
Συνδυαστικότητα
Το Idai PHOSPHORUM μπορεί να αναμειχθεί με άλλους τύπους στερεών ή υγρών λιπασμάτων, ρυθμιστές ανάπτυξης, φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα. Το Idai PHOSPHORUM δεν πρέπει να αναμιγνύεται με προϊόντα που είναι υπερβολικά αλκαλικά.
 
Συσκευασία
1lt, 5lt, 20lt