Idai B - AMINO
Idai B - AMINO Idai B - AMINO

Idai B - AMINO

Διαφυλικό λίπασμα με Βόριο (Bo) ειδικά σχεδιασμένο για την ελιά

Εγγυημένη σύνθεση
  • Φυτικά ελεύθερα L- αμινοξέα.…....................10,00% β/β
  • Ολικό άζωτο (Ν)……….……….............….……..…..3,20% β/β
  • Οργανικό άζωτο (Ν)….….…..............….…....……2,50% β/β
  • Βόριο (B) υδατοδιαλυτό.....................….…..….2,00% β/β
    Αμινοξέα: Glu, Ala, Asp, Thr, Leu, Gly, Val, Tyr, Lys, Ser, Ile, His, Gln.
Κατηγορία Α: "περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα κάτω από το ανώτατο επιτρεπτό για αυτή την κατάταξη".
pH: 7,2
 
Περιγραφή
Τo Idai Β - ΑΜΙΝΟ είναι μια πηγή Βορίου (Β) σε συνδυασμό με φυτικά αμινοξέα. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για καλλιέργειες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες αυτών των στοιχείων όπως ελιές και καρυδιές. Η σύνθεση του Idai Β - ΑΜΙΝΟ περιέχει μεγάλη αναλογία ελεύθερων αμινοξέων, που αυξάνουν την παραγωγή και βελτιώνουν την ποιότητα.
 
Συσκευασία
1lt, 5lt

Χαρακτηριστικά
To Idai Β – ΑΜΙΝΟ
  • ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του φυτού για να ξεπεράσει το λήθαργο και το στρες του χειμώνα.
  • βοηθά το φυτό να καλύψει τις υψηλές ενεργειακές ανάγκες του όπως η βλάστηση, ανθοφορία ή η ανάπτυξη του καρπού.
  • βοηθά το φυτό να αναπτύξει μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα όπως επίσης και στην πρόληψη και τη διόρθωση των τροφοπενιών.
Δοσολογία - Μέθοδος εφαρμογής
Διαφυλλικά: 200 - 400 ml / 100 Lt νερού.
Έδαφος: 200 - 400 ml / στρέμμα με ετήσια κατανάλωση 2 - 4 λίτρα / στρέμμα.
Συνιστάται μία πρώτη εφαρμογή πριν την άνθηση για την ενεργοποίηση του φυτού μετά το λήθαργο του χειμώνα και για τη βελτίωση της ανθοφορίας. Η δεύτερη εφαρμογή συνιστάται μετά την πτώση των πετάλων για τη βελτίωση της καρπόδεσης.
 
Συνδυαστικότητα
To Idai Β - ΑΜΙΝΟ με εξαίρεση στην ελιά, δεν αναμιγνύεται με ορυκτέλαια, αλκαλικά προϊόντα και προϊόντα που περιέχουν ασβέστιο ή χαλκό. Συνιστάται πάντα να γίνεται μία δοκιμή συνδυαστικότητας.
 
Συσκευασία
1lt, 5lt