ΕΣΠΑ

  Η γεωργία «Zero Residue» (Γεωργία με μηδενικά υπολείμματα)  

Τα τελευταία χρόνια, ο γεωργικός τομέας διέπεται από μια αυξανόμενη τάση για την βελτιστοποίηση της παραγωγής αγαθών ως προς την ποσότητα και την ποιότητα. Η τάση αυτή, ακολουθείται και από μια αυξανόμενη ένταση στην ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων η οποία εντάσσεται γενικότερα στο ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων. Όλη αυτή η αναζήτηση οδηγεί σε ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δέσμευση για την κοινωνική ευημερία και σεβασμό στο περιβάλλον. Ακριβώς με βάση αυτό το κίνητρο γεννιέται η γεωργία «Zero Residue». 

Για να παράσχει στους αγρότες τα απαραίτητα εργαλεία για να καλύψουν όλες τις αγορές, η ΒΙΟΤΟΠΙΟ έχει ενσωματώσει τις φυσικές λύσεις της KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS και της IDAI NATURE στον κατάλογο προϊόντων της, δύο διεθνών εταιρειών αναφοράς στην παραγωγή προϊόντων που βασίζονται σε ωφέλιμους μίκρο- και μακροοργανισμούς, εκχυλίσματα βοτάνων και ορυκτών χωρίς χημικά υπολείμματα. 

Ακολουθούν οι απαντήσεις μας στις πιο συχνές ερωτήσεις   

1. Πώς και γιατί δημιουργήθηκε η γεωργία «Zero Residue»; 

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένας ιδιαίτερος προβληματισμός και ανησυχία γύρω από το επισιτιστικό πρόβλημα και ιδιαίτερα μια αυξανόμενη τάση για την βέλτιστη παραγωγή προϊόντων ως προς την ποσότητα και την ποιότητα, την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων με την μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, στον χρήστη και στον καταναλωτή. Εκτός από τη διατροφή ενός αυξανόμενου πληθυσμού με περιορισμένους πόρους, ως προτεραιότητα τίθεται ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δέσμευση για την κοινωνική ευημερία και σεβασμό του στο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στην αυξανόμενη τάση των καταναλωτών στην προτίμηση τροφίμων χωρίς χημικά υπολείμματα, γεγονός που οδήγησε σε μεγαλύτερο περιορισμό της αλυσίδας διανομής σε σχέση με τον χρόνο παραγωγής, αξιολόγησης, εμπορίας και προσφοράς οπωροκηπευτικών. Έτσι δημιουργήθηκε η γεωργία «Zero Residue», ως απάντηση του σεβασμού των ανθρώπων στο περιβάλλον στο οποίο ζουν και, κατά συνέπεια, στην ανάγκη της αγοράς, η οποία δεν δέχεται πλέον μόνο την παραγωγή και την κατανάλωση, αλλά ζητά να γίνει πράξη συμφώνα με μια πράσινη και βιώσιμη φιλοσοφία.    

2. Είναι η γεωργία «Zero Residue», συνώνυμο της βιολογικής γεωργίας; 

Η γεωργία «Zero Residue» δεν είναι συνώνυμο της βιολογικής γεωργίας παρόλο που έχουν αρκετές ομοιότητες και οι εισροές που χρησιμοποιούνται για τη βιολογική γεωργία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στη γεωργία «Zero Residue». Στην πρώτη περίπτωση, οι εισροές που χρησιμοποιούνται κατά τον κύκλο καλλιέργειας και μετά τη συγκομιδή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και να πληρούν τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από τους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης, ενώ στη δεύτερη σκοπός να λάβουμε προϊόντα που δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων που προτείνονται από τις αντίστοιχες κοινοτικές αρχές και από την ίδια την αλυσίδα διανομής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή της. Επιθυμητή βεβαίως είναι η παραγωγή προϊόντων χωρίς - με μηδενικά - υπολείμματα τη στιγμή της διάθεσης στον τελικό καταναλωτή.     

3. Πώς λειτουργεί η γεωργία «Zero Residue»; 

Η γεωργία «Zero Residue» επιτρέπει τη χρήση προϊόντων χημικής σύνθεσης, καθώς και εκείνων που είναι κατάλληλα για τη βιολογική καλλιέργεια, προωθώντας τη χρήση φυσικών βιοδιεγερτικών, βιοσκευασμάτων καθώς και ωφέλιμης πανίδας. Και αυτό επειδή σκοπεύει και στοχεύει στην ενίσχυση και τον σεβασμό στο περιβάλλον και στη φυσική ισορροπία του αγρο-περιβαλλοντικού οικοσυστήματος.    

4. Πώς γίνεται η επεξεργασία των γεωργικών εισροών στη γεωργία «Zero Residue»; 

Γενικά από φυσικές πρώτες ύλες όπως βοτανικά και ορυκτά εκχυλίσματα, σεβόμενη το περιβάλλον. Υπό αυτή την έννοια, η τεχνολογία παρασκευής περιλαμβανομένων και των παραγόντων συμπλοκοποίησης, επιφανειοδραστικών ουσιών, βοηθητικών ουσιών κλπ είναι καθοριστικοί παράγοντες φερεγγυότητας και αποτελεσματικότητας αυτών των εισροών.

5. Ποιες είναι οι πιο κατάλληλες καλλιέργειες σε αυτό το μοντέλο παραγωγής;  

Όλοι οι τύποι καλλιεργειών που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ορίων χημικών υπολειμμάτων υψηλότερων από αυτές που επιτρέπονται ή απαιτεί η αγορά. Το γεγονός ότι αυτές οι λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς περιορισμούς συγκομιδής (δηλαδή μπορούν να εφαρμοστούν στον αγρό και στη συνέχεια οι καρποί συλλέγονται μετά από λίγες ώρες), επιτρέπει αυτές τις λύσεις να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικούς τύπους καλλιεργειών: βότανα και αρωματικά φυτά, σολανώδη, κολοκυνθοειδή, σταυρανθή, εσπεριδοειδή, μαλακά φρούτα, επιτραπέζια και τα οινοποιήσιμα σταφύλια και τα διακοσμητικά φυτά είναι μερικά παραδείγματα.    

6. Πώς ενσωματώνονται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χημικής σύνθεσης στις εφαρμογές «Zero Residue»; 

Γενικά εφαρμόζονται σε πρώιμα στάδια καλλιέργειας, σύμφωνα με τον όρο ασφάλειας που έχει ορίσει ο παραγωγός και την καμπύλη αποικοδόμησης της περιεχόμενης δραστικής ουσίας, έτσι ώστε κατά τη στιγμή της συλλογής να μην υπάρχουν υπολείμματα.    

7. Είναι κατάλληλο αυτό το μοντέλο παραγωγής για μεγάλες εκμεταλλεύσεις; 

Φυσικά, είναι κατάλληλο και απόλυτα εφαρμόσιμο σε οποιαδήποτε δομή και οποιοδήποτε μέγεθος εκμετάλλευσης. Η ποιότητα και η αποδοτικότητα των χρησιμοποιούμενων εισροών επιτρέπουν την επίτευξη ομοιογενών και τακτικών συγκομιδών από ολόκληρη την καλλιεργούμενη έκταση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.    

8. Θα δημιουργήσει η γεωργία «Zero Residue» πρόσβαση σε νέες αγορές; 

Αναμφισβήτητα! Πράγματι, είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτό το μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο που καλύπτει τις ανάγκες των καλλιεργειών φυσικά και αποτελεσματικά και τα προϊόντα που παράγονται είναι χωρίς χημικά υπολείμματα. Η χρήση των προϊόντων «Zero Residue» επιτρέπει στον παραγωγό να ξεχωρίσει, να αυξήσει την κερδοφορία του, να ανοίξει δρόμους προς νέες αγορές με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και να διαθέσει υψηλής ποιότητας υγιεινά τρόφιμα στους καταναλωτές σε μια ανταγωνιστική τιμή.    

9. Είναι το μοντέλο «Zero Residue» ένα πρόσθετο κόστος στο τελικό προϊόν; 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτού του τύπου γεωργίας είναι το πρόσθετο κόστος του τελικού προϊόντος. Ωστόσο, η ΒΙΟΤΟΠΙΟ κατάφερε να υπερπηδήσει αυτή την κατάσταση εστιάζοντας σε φυσικές λύσεις για την καλλιέργειες χωρίς υπολείμματα και χωρίς να μεταφραστεί σε αύξηση του κόστους του προϊόντος. Έχοντας αυτό ως στόχο, η ΒΙΟΤΟΠΙΟ έχει την υποστήριξη της KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS και της IDAI NATURE, των ειδικών σε φυσικές λύσεις. Πρόκειται για πολυεθνικές εταιρείες αναφοράς στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών απαλλαγμένων από χημικές ουσίες, με ειδική τεχνολογία που είναι απαραίτητη για την παραγωγή των προϊόντων τους και ως εκ τούτου έχουν εντελώς μοναδικές φυσικές λύσεις για τη γεωργία. Η ΒΙΟΤΟΠΙΟ σε συνεργασία με τις KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS και IDAI NATURE προσφέρει στον γεωργό τη δυνατότητα να αποκτήσει τη δική του καλλιέργεια μηδενικού υπολείμματος χωρίς επιπλέον κόστος, χωρίς ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να αυξήσει τον προϋπολογισμό του για φρούτα και λαχανικά για να απολαύσει αυτό το είδος προϊόντων.    

10. Τι πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω την εφαρμογή του μοντέλου «Zero Residue» στις καλλιέργειες μου;  

Είναι εύκολο να ενσωματώσετε τις προαναφερόμενες φυσικές λύσεις στο πρόγραμμα εργασιών, το ημερολόγιο και τη διαχείριση των καλλιεργειών. Για να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα είναι απαραίτητο να μελετήσουμε και να μάθουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις της καλλιέργειας και της συγκομιδής προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα εξατομικευμένο πρωτόκολλο δράσης που να καλύπτει τη διάγνωση, την απαραίτητη θεραπεία και ακόμη και την εμπορία της καλλιέργειας. 

Η ΒΙΟΤΟΠΙΟ μαζί με τις KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS και IDAI NATURE προσφέρει αυτή την υπηρεσία, η οποία εστιάζεται στην τεχνική συμβουλευτική μέσω μιας ευρείας τεχνικής ομάδας αποτελούμενης από γεωπόνους ειδικούς στη γεωργία «Zero Residue».