Η παρακολούθηση (monitoring) είναι το κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών (IPM). Ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης & παρακολούθησης πρέπει να βασίζεται στις παρακάτω αρχές:  

 Παρακολούθηση της καλλιέργειας σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Παροχή συμβουλών διαχείρισης παρασίτων, βασισμένες σε παρατηρήσεις και γνώση παρασίτων και ασθενειών, ωφελίμων και άλλων μορφών ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. 

 Γνώση της ανάπτυξης των εχθρών και ασθενειών υπό διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες.

 Γνώση της ανάπτυξης των ωφελίμων εντόμων και της συμπεριφοράς υπό διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 Έλεγχος των ωφελίμων εντόμων. 

 Γνώση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των δραστικών ουσιών τους, των παρενεργειών τους στους ωφέλιμους οργανισμούς και της αποτελεσματικότητάς τους κάτω από διάφορες συνθήκες. 

 Γνώση των καλλιεργητικών πρακτικών που μειώνουν την πιθανότητα ανάπτυξης των εχθρών και των ασθενειών.  

 Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μέτρων ελέγχου. 

 Tακτικές επαφές με ερευνητικούς σταθμούς, ινστιτούτα και εταιρίες παραγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εξοπλισμού. 

 Ενημέρωση σχετικά με τις νέες εξελίξεις και τη νομοθεσία στον τομέα της προστασίας των καλλιεργειών.  

Εμείς στη ΒΙΟΤΟΠΙΟ, στηρίζουμε και εφαρμόζουμε όλες αυτές τις αρχές οι οποίες αποτελούν δέσμευση για εμάς, αλλά ταυτόχρονα και τρόπο δουλειάς. Επίσης, η εμπειρία, η τεχνική κατάρτιση, η υψηλή τεχνογνωσία και η μεγάλη εξειδίκευση των στελεχών και των συνεργατών μας αλλά και η άμεση και καθημερινή επαφή μας με τον γεωπόνο αλλά και με τον παραγωγό για την εύρεση της καταλληλότερης και αποτελεσματικότερης λύσης στο πρόβλημα στο χωράφι, με ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, μας καθιστούν τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών (IPM).