ΕΣΠΑ

Ο συνεχώς αυξανόμενος πληθυσμός της γης αλλά και η αυξανόμενη τάση για την βέλτιστη παραγωγή προϊόντων ως προς την ποσότητα και την ποιότητα οδήγησε το ανθρώπινο δυναμικό του γεωργικού τομέα να εφαρμόσει διάφορες τεχνολογίες και πρακτικές, προκειμένου να διευκολύνει την άσκηση της γεωργίας. 

Τα θρεπτικά στοιχεία έχουν συγκεκριμένους ρόλους στη λειτουργία και την ανάπτυξη των φυτών. Τα μακροθρεπτικά στοιχεία απαιτούνται από τα φυτά σε μεγαλύτερες ποσότητες ενώ τα μικροθρεπτικά σε σχετικά μικρότερες. Όλα τα θρεπτικά στοιχεία όμως είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών ενώ η έλλειψη έστω και ενός από αυτά μπορεί να αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα στην ομαλή τους ανάπτυξη. 

Η ανάγκη για μεγαλύτερη ανοχή σε κάθε είδους καταπόνηση, η διευκόλυνση της πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων αλλά και η βελτίωση της δομής του εδάφους έφεραν στην επιφάνεια μια σειρά προϊόντων, γνωστά ως βιοδιεγέρτες. Οι βιοδιεγερτικές ουσίες έχουν ενεργό ρόλο στις καλλιέργειες και θεωρούνται προϊόντα με παγκόσμια προοπτική. 

Οι βιοδιεγέρτες ανάλογα με την πηγή των πρώτων υλών μπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε: 

  • Εκχυλίσματα φυκών και φυτικών μερών

  • Χουμικά και φουλβικά οξέα

  • Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και αμινοξέα

  • Εμβόλια μικροοργανισμών (μύκητες, βακτήρια)

  • Βιοπολυμερή (Χιτοζάνη και άλλα) 

  • Ανόργανες ενώσεις  

Οι βιοδιεγέρτες χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την άμυνα των φυτών, για να βελτιώσουν την εδαφική δομή και για να προωθήσουν την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτικών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνεται η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και διευκολύνεται η χρήση τους από τα φυτά και έτσι ενισχύεται η ανοχή τους σε βιοτικές (μύκητες, βακτήρια, έντομα) και αβιοτικές (ξηρασία, αλατότητα, μη ευνοϊκές θερμοκρασίες, οξειδωτικό στρες) καταπονήσεις. Ακόμη, οι βιοδιεγερτικές ουσίες σχετίζονται με την βελτίωση κάποιων φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους λόγω ανάπτυξης μικροβιακής δραστηριότητας και ανάπτυξης συμπληρωματικών μικροοργανισμών. Τέλος, η χρήση τέτοιων προϊόντων επιφέρει μεγαλύτερη και ποιοτικότερη παραγωγή. 

Οι βιοδιεγερτικές ουσίες εφαρμόζονται σε πληθώρα καλλιεργειών. Ανάμεσα σε αυτές τις καλλιέργειες συγκαταλέγονται δενδρώδεις καλλιέργειες όπως εσπεριδοειδή, μηλοειδή, ελιές και αμπέλια (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια) καθώς και γεωργικές καλλιέργειες όπως σιτηρά, ρύζι, ελαιοκράμβη και ζαχαρότευτλο. Επίσης, οι βιοδιεγέρτες έχουν τεράστιο εύρος εφαρμογών σε σολανώδη και σταυρανθή λαχανικά, σε αρωματικά και ανθοκομικά είδη καθώς και σε πολλές άλλες καλλιέργειες. 

Η ΒΙΟΤΟΠΙΟ σε συνεργασία με τις IDAI NATURE και SOLUFEED προσφέρει στον γεωργό τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή του αλλά και το κέρδος του, χωρίς να χρειάζεται να αυξήσει τον προϋπολογισμό του. 

Η ΒΙΟΤΟΠΙΟ προσφέρει μοναδικές φυσικές λύσεις για την παραγωγή προϊόντων απαλλαγμένων από χημικές ουσίες με καινοτόμα προϊόντα θρέψης και βιοδιεγέρτες που παράγονται από οργανικά εκχυλίσματα και ανόργανα συστατικά. Τα προϊόντα μας καλύπτουν τις ανάγκες των καλλιεργειών φυσικά και αποτελεσματικά. Η χρήση των προϊόντων μας, επιτρέπει στον παραγωγό να ξεχωρίσει, να αυξήσει την κερδοφορία του, να ανοίξει δρόμους προς νέες αγορές με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, και να διαθέσει υψηλής ποιότητας υγιεινά τρόφιμα στους καταναλωτές σε μια ανταγωνιστική τιμή. 

Έχουμε ένα σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ενημερώνεται συνεχώς και είναι προσηλωμένο στην επίτευξη των στόχων μας: την ικανοποίηση όλων των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται και τη συνεχή αναζήτηση για το τέλειο αποτέλεσμα.