ΕΣΠΑ

Επικονίαση είναι "η μεταφορά της γύρης από τους στήμονες στον ύπερο του άνθους". Η γύρη μεταφέρεται κυρίως με τον αέρα και με τα έντομα (κυρίως μέλισσες και πεταλούδες) αλλά και με το νερό και κάποια σπονδυλωτά.

Η επικονίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στο ίδιο άνθος όσο και μεταξύ διαφορετικών ανθέων, είτε στο ίδιο είτε σε διαφορετικά φυτά. Στις περισσότερες περιπτώσεις η επικονίαση οδηγεί σε γονιμοποίηση των ανθέων. 

Όλοι οι επικονιαστές, τόσο τα έντομα όσο και τα σπονδυλωτά, επισκέπτονται άνθη για να πάρουν το νέκταρ, τη γύρη ή και τα δύο. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, η γύρη θα ¨προσγειωθεί¨ τυχαία στο στίγμα του ίδιου ή διαφορετικού άνθους. Αυτό ισχύει και με τους βομβίνους. Οι βομβίνοι, καθώς και τα άλλα έντομα επικονιαστές, έχουν ειδικές δομές στο σώμα τους, όπου αποθηκεύουν τη γύρη που έχουν συλλέξει. Οι βομβίνοι μεταφέρουν τη γύρη που έχει πέσει στο σώμα τους με τα οπίσθια πόδια. Η επικονίαση γίνεται μόνο με τη γύρη που υπάρχει στο σώμα τους και όχι αυτή που έχουν συγκεντρώσει στα πόδια τους. 

Το 1987 έγινε γνωστό ότι οι βομβίνοι ήταν εξαιρετική εναλλακτική λύση για τη γονιμοποίηση των ανθέων ντομάτας. Από τότε η Koppert Bv άρχισε να παράγει κυψέλες βομβίνων: Bombus terrestris για την Ευρώπη και την Ασία, B. Impatiens για τη Βόρεια και Νότια Αμερική. Από τότε, οι βομβίνοι χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για την επικονίαση των καλλιεργειών τομάτας αλλά και άλλων κηπευτικών και δενδρωδών καλλιεργειών με αποτέλεσμα την τεράστια εξοικονόμηση κόστους εργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και την αύξηση της παραγωγής. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να επιλέξετε την επικονίαση με βομβίνους:
  1. Με τη χρήση των βομβίνων εξασφαλίζεται η επικονίαση της καλλιέργειάς ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

  2. Οι βομβίνοι είναι δραστήριοι από τους 8°C, οι μέλισσες μόνο από 15 - 18°C.

  3. Οι βομβίνοι είναι δραστήριοι ακόμα και σε νεφοσκεπείς ημέρες. Οι μέλισσες περιορίζουν τη δραστηριότητά τους με συννεφιασμένο καιρό.

  4. Οι βομβίνοι πετούν σε ταχύτητες ανέμου έως και 70 χλμ/ώρα, ενώ οι μέλισσες με μέγιστη ταχύτητα ανέμου 30 χλμ/ώρα.

  5. Η επικοινωνία μεταξύ των βομβίνων είναι λιγότερο έντονη από αυτή των μελισσών. Επομένως, οι βομβίνοι δεν αναζητούν πιο ελκυστικές πηγές νέκταρ, ώστε να απομακρύνονται από την καλλιέργεια - στόχο.

  6. Οι βομβίνοι είναι πολύ αποτελεσματικοί επικονιαστές. Συλλέγουν περισσότερη γύρη παρά νέκταρ στην πτήση τους και μεταφέρουν περισσότερη γύρη από τις μέλισσες. Επιπλέον, οι βομβίνοι αλλάζουν πολύ συχνά το δέντρο ή τον θάμνο, γεγονός που αυξάνει τη διασταυρούμενη επικονίαση (μεταξύ άλλων, είναι σημαντικό στις τριπλοειδείς ποικιλίες).

  7. Σε αντίθεση με τις μέλισσες, οι βομβίνοι προκαλούν δονήσεις στα λουλούδια, τα οποία απαιτούνται σε πολλά είδη για την απελευθέρωση της γύρης. Αυτό μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τις αποδόσεις.

  8. Σε αντίθεση με τις μέλισσες, οι βομβίνοι εργάζονται πιο αποτελεσματικά σε καλυμμένες ή ημι - καλυμμένες καλλιέργειες, καθώς είναι σε θέση να προσανατολιστούν καλύτερα.

  9.  Οι βομβίνοι είναι ακίνδυνοι για τους εργάτες της καλλιέργειας.

  10. Οι βομβίνοι είναι ιδανικοί για το συνδυασμό με τις μέλισσες. 

 
Οι βομβίνοι είναι ιδανικοί για: 
 Καλλιέργειες κηπευτικών 

 Καλλιέργειες φρούτων 

 Καλλιέργειες σποροπαραγωγής     

Check list γονiμοποίησης ανθέων ντομάτας  
Check list γονιμοποίησης ανθέων δενδρωδών καλλιεργειών