ΕΣΠΑ

Η ανάγκη της αγοράς για καινοτόμες λύσεις με απώτερο σκοπό την αειφορική καλλιέργεια και παραγωγή, οδηγεί την ΒΙΟΤΟΠΙΟ σε συνεχή ανάπτυξή, δίνοντας λύσεις σε γεωπόνους και παραγωγούς σε διαφορετικές καλλιέργειες ανά την επικράτεια. 

Στόχος της ΒΙΟΤΟΠΙΟ, είναι να αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη στο χώρο της φυσικής επικονίασης και ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και τον πλέον αξιόπιστο προμηθευτή καινοτόμων, αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας λύσεων θρέψης και φυτοπροστασίας. 

Όραμα μας, είναι να προσφέρουμε λύσεις που να οδηγούν σε μια βιώσιμη και αειφορική παραγωγή αγροτικών προϊόντων με προστιθέμενη αξία που να καλύπτουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες, πάντα βασισμένοι σε αξίες και συμπεριφορές που διέπονται από: 

  • αξιοπιστία - υπευθυνότητα

  • ειλικρίνεια - εμπιστοσύνη

  • αποτελεσματικότητα - αμεσότητα

  • καινοτομία - ποιότητα

  • ανάπτυξη - αειφορία 

Για την επίτευξη των παραπάνω, βασική επιδίωξη της εταιρείας μας πέραν της πώλησης - διανομής των προϊόντων μας σε άριστη κατάσταση, είναι και η τεχνική υποστήριξη των προϊόντων μας αλλά και η υποστήριξη των καλλιεργειών στις οποίες απευθύνονται. 

Επίσης, η επικοινωνία και η επαφή με τα κορυφαία ερευνητικά και εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας καθώς και με ερευνητικούς φορείς, μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε συνεχώς ενήμεροι για τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, βοηθώντας τους συνεργάτες μας με τις πλέον αξιόπιστες και ασφαλείς λύσεις. 

Σε όλα τα παραπάνω, βασικός συνεργάτης και σύμμαχος μας, είναι η φύση με την οποία προσπαθούμε να είμαστε σε αρμονία και ισορροπία.