Φυσικός προαγωγέας της ανθοφορίας και της καρπόδεσης

Το Idai BOOSTER® είναι ένα προϊόν που περιέχει πολυσακχαρίτες, λιπίδια και βιταμίνες, καθώς και μεταβολίτες για τη ρύθμιση της όσμωσης. Ανάλογα με το φαινολογικό στάδιο της καλλιέργειας, το Idai BOOSTER® μπορεί να προάγει τον πολλαπλασιασμό, την επιμήκυνση ή τη διαφοροποίηση των κυττάρων. Το Idai BOOSTER® προάγει την ανθοφορία, αυξάνοντας τα επίπεδα των αυξινών και του γιβεριλλικού οξέος και ευνοώντας την κινητικότητα του Βορίου (Bo) και του Μολυβδαινίου (Mo) μέσα στο φυτικό ιστό. Επίσης ενισχύει την καρπόδεση, αυξάνοντας τα επίπεδα των κυτοκινινών (κυτταροδιαίρεση) και ευνοώντας την κινητικότητα του ασβεστίου (Ca) μέσα στο φυτικό ιστό, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς.

      

Φυσικός βιοδιέγερτης για τόνωση της ανθοφορίας και της καρπόδεσης

Η σύνθεση του Idai CUAJE το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για την τόνωση του φυτού κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης, της ανθοφορίας και του σχηματισμού του καρπού. Η περιεκτικότητα σε Μολυβδαίνιο (Μο) και Βόριο (B) περιορίζει τη ανθόρροια, το σχηματισμό φρούτων μικρού μεγέθους και εμποδίζει το σκάσιμο των καρπών. Η εφαρμογή του Idai CUAJE ευνοεί την ανάπτυξη και επιμήκυνση του γυρεοσωλήνα και τη δημιουργία μεγαλύτερης ποσότητας βιώσιμης γύρης για τη βελτίωση της διαδικασίας επικονίασης. Η παρουσία του φωσφόρου στη σύνθεσή του βελτιώνει την απορρόφηση και την αποτελεσματικότητα και των άλλων ιχνοστοιχείων.  

Ο συνδυασμός των δυο παραπάνω προϊόντων , σε μια στρατηγική εφαρμογών, οδηγεί σε άριστα αποτελέσματα στην καρπόδεση, στην ομοιογένεια των καρπών σε σχήμα και χρώμα και στην τόνωση του φυτού για την προώθηση των καρπών σε δυσμενείς συνθήκες. Ο συνδυασμός των Idai BOOSTER® και Idai CUAJE εφαρμόζεται με άριστα αποτελέσματα σε καλλιέργειες όπως: 

Κηπευτικά

Αμπέλι

Εσπεριδοειδή

Πυρηνόκαρπα

Μηλοειδή