ΕΣΠΑ

 Η εμπειρία, η τεχνική κατάρτιση, η υψηλή τεχνογνωσία και η μεγάλη εξειδίκευση των στελεχών και των συνεργατών μας αλλά και προσήλωση στους σκοπούς και τους στόχους της εταιρείας, καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου γεωπόνου και αγρότη με ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 

 Η άμεση και καθημερινή επαφή μας με τον γεωπόνο αλλά και με τον παραγωγό για την εύρεση της καταλληλότερης και αποτελεσματικότερης λύσης στο πρόβλημα "στον αγρό", αποτελεί δέσμευση για εμάς αλλά ταυτόχρονα και τρόπο δουλειάς, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας. 

 Οι ισχυρές και αξιόπιστες συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες στο χώρο της θρέψης, της ολοκληρωμένης υποστήριξης των καλλιεργειών και της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών με καινοτόμα, ποιοτικά και αποτελεσματικά προϊόντα, μας καθιστούν τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη στον τομέα μας.

 Η συνεχής επικοινωνία και η επαφή με τα κορυφαία ερευνητικά και εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς της χώρας καθώς και η συνεχής επαφή με τους προμηθευτές μας αλλά και η διαρκής νομοθετική ενημέρωση, μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε συνεχώς μέσα στις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο, βοηθώντας τους συνεργάτες μας με τις πλέον αξιόπιστες και ασφαλείς λύσεις.

 Το πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, με εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και θρέψης των καλλιεργειών, εξασφαλίζουν την άμεση και συνεχή διαθεσιμότητα και διάθεση των προϊόντων μας σε ολόκληρη την Ελλάδα.